Multi Channel Marketing

Multi Channel Marketing – Forma marketingu funkcjonującego poprzez różne kanały. Oczekiwania i potrzeby klientów zaspokaja się nie jednym, ale wieloma sposobami poprzez różne kanały umożliwiające dany przekaz. Marketing wielokanałowy prowadzony poprzez wyłącznie media elektroniczne to eCommerce.