Design Thinking

Zastosowanie metody Design Thinking pozwala na znalezienie rozwiązań, które są:

  • Pożądane przez użytkowników
  • Technicznie wykonalne
  • Ekonomicznie uzasadnione