Hibernate

Hibernate jest frameworkiem, dzięki któremu realizujemy warstwy dostępu do danych. Dzięki Hibernate otrzymujemy zapewnienie translacji między relacyjną bazą danych a światem obiektowym. Wykorzystywanie opisów struktur danych, które opiera się na języku XML daje nam możliwość „rzutowania” obiektów, które są stosowane w obiektowych językach programowania bezpośrednio do istniejących baz danych. Buforowanie i minimalizacja liczby przesyłanych zapytań, którymi charakteryzuje się Hibernate zwiększają wydajność operacji na bazach danych.