ROI

ROI – (return of investment) służy do mierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc ROI jest wskaźnikiem rentowności, który mierzy efektywność niezależnie od „czynników nadzwyczajnych” oraz majątku przedsiębiorstwa. ROI pomaga nam również w podjęciu decyzji dotyczącej opłacalności danej inwestycji.