Apache Tomcat

Apache Tomcat – serwer umożliwiający uruchamiania internetowych aplikacji w technologiach Java Servlets i Java Server Pages. Wykorzystywany jest w serwerach aplikacji JEE (J2EE) takich jak jak Apache Geronimo. Jest jednym z najpopularniejszych kontenerów Web, oraz bardzo popularnym kontenerem dla aplikacji samodzielnych, które pisane są w środowisku Spring Framework.