ASANA

ASANA – narzędzie umożliwiające wspólne zarządzania projektami. Aplikacja ASANA umożliwia stworzenie podgrup i zespołów, a następnie przypisanie im danych zadań. W zadaniu zaznaczmy czas wykonania, posiadamy również możliwość komentowania poszczególnych zadań oraz wgrywania plików. Dzięki ASANIE bardzo łatwo można przydzielić zadania do poszczególnych grup, co znacznie zwiększa wydajność zespołu.