Marketing Afiliacyjny

Marketing afiliacyjny, to krótko mówiąc współpraca pomiędzy reklamodawcą oraz wydawcą. Polega na nawiązaniu i utrzymywaniu współpracy oraz pozytywnych kontaktów pomiędzy dwiema stronami. Charakteryzuje się sposobem rozliczania adekwatnie do osiągniętych efektów.