SQL Server

Microsoft SQL Server jest głównym produktem bazodanowym firmy Microsoft. Jest to platforma bazodanowa typu klient-server. Jego zalety to wysoka wydajność, skalowalność oraz niezawodność. Dzięki obecności wielu różnych mechanizmów SQL Server zapewnia bezpieczeństwo operacji. Jako języka zapytań używa przede wszystkim Transact-SQL, który jest rozwinięciem standardu ANSI/ISO.