Angular

Dynamiczne aplikacje internetowe

  • Framework wspierany przez Google
  • Szeroki wachlarz operacji
  • Optymalizacja procesu budowania aplikacji webowych