Oracle

Oracle posługuje się SQL, który jest standardowym systemem zapytań. Oracle oferuje obecnie 6 wersji swojego systemu, które służą do zarządzania relacyjnymi bazami danych. Twórcą tego systemu, który składaj się z instancji oraz struktur przechowywania danych jest Oracle Corporation. Korzystając z Oracle mamy możliwość tworzenia zintegrowanych baz danych dla potrzeb całego zespołu oraz indywidualnych, dla jednostek, które daną bazę zablokowały.