Współpraca Shopify i Pimcore - skuteczne zarządzanie sprzedażą

Współpraca Shopify i Pimcore: skuteczne zarządzanie sprzedażą

Co jest potrzebne do efektywnych działań w zakresie eCommerce?

Skuteczny handel cyfrowy wymaga zautomatyzowania codziennych operacji, takich jak procesy marketingowe i sprzedażowe oraz realizacja zamówień, tak aby można było się skupić na prowadzeniu innych aspektów biznesu, wymagających naszej bezpośredniej uwagi.

Wiele technologii opartych na “chmurze” wspiera tę ewolucję i postęp, co pozwala skupić się na działaniach dużo bardziej wartościowych, dzięki którym firma będzie dobrze funkcjonować i prosperować.

Przejdźmy do szczegółów codziennego życia eCommerce

Każde codzienne działania związane z eCommerce wymagają czasu od personelu. Sklep internetowy, podobnie jak system biologiczny, musi być zasilany codziennie aktualizowanymi danymi, a operacje te są dosyć czasochłonne.

Niezbędne zadania operacyjne związane z handlem elektronicznym można podzielić na:

 • zarządzanie danymi
 • zarządzanie cyklem życia zamówień
 • zarządzanie działaniami marketingowymi

Takie działania wykonywane są codziennie w większości firm, które zajmują się handlem online.

Bazując na powyższych punktach, otrzymujemy spis działań, którymi można zarządzać na co dzień w handlu elektronicznym:

Zarządzanie informacjami
Zarządzanie zamówieniami
Zarządzanie marketingiem
import / aktualizacja

produkty
zdjęcia
ceny

aktualizacja

ilości / zapasy / inwentarz

zarządzanie

magazyny handlowe
zarządzanie dodatkowymi
kanałami sprzedaży

zarządzanie cyklem życia zamówienia

zamówienia
płatności
zwroty

zarządzanie wysyłką

pakowanie
list przewozowy
monitorowanie
powiadomienia dla klientów

zarządzanie klientami

 

zarządzanie promocją

kupony
automatyczne rabaty

obsługa kart podarunkowych

 

zarządzanie nagrodami / lojalnością               

Trzeba zatem przystąpić do automatyzacji przepływu danych w celu gromadzenia, analizowania, przewidywania i planowania działań bazując na tym co zostało zebrane.

W skrócie, aby móc właściwie analizować i podejmować decyzje marketingowe, w pierwszej kolejności trzeba zebrać istotne dane. Gromadzenie danych mocno powiązane jest z automatyzacją przepływów integracyjnych pomiędzy systemami.

Bez integracji systemu i automatycznego przepływu danych nie można osiągnąć skutecznego marketingu.

Poniżej znajduje się „lejek danych”, którego celem jest „podejmowanie decyzji dotyczących działań marketingowych”:

 

 

Shopify i Pimcore - skuteczne podejmowanie decyzji dotyczących działań marketingowych

 

 

A wszystko to sprowadza się do bardzo istotnej kwestii, jaką jest – „czas to pieniądz”. 

Centralizacja danych i zarządzanie danymi podstawowymi

W poprzednim akapicie zdecydowanie polecaliśmy tworzenie integracji pomiędzy systemami i automatami wymiany danych, aby przetransportować dane o produktach, klientach i zamówieniach na „właściwe” i centralne stanowiska firmy.

W 2010 roku panował trend monolitycznych systemów do zarządzania wszelkimi danymi firmy w jednym miejscu. Natomiast obecnie trendem technologicznym jest wykorzystanie pionowych systemów informatycznych, takich jak:

 • eCommerce –  jako internetowy system sprzedaży i zakupów
 • CRM – (Customer Relationship Management) jako centralny system gromadzenia danych o klientach
 • ERP – (Enterprise Resource Planning) jako centralny system do zarządzania procesami biznesowymi firmy
 • OMS – (Order Management System) jako system do zbierania/zarządzania zamówieniami ze wszystkich kanałów sprzedaży
 • PIM – (Product Information Management) jako główny system zarządzania danymi produktu
 • DAM – (Digital Asset Management) jako cyfrowy system zarządzania zasobami (obrazy, filmy)
 • i wiele innych platform pionowych dla wszystkich operacji marketingowych

Wiele z wyżej wymienionych systemów ma wspólne funkcje i cechy, zadaniem dyrektorów firm jest zaprojektowanie architektury z wykorzystaniem wyżej wymienionych systemów, zdolnej do zaspokojenia potrzeb biznesowych i wykorzystywanych kanałów sprzedaży.

Przez nadrzędne zarządzanie danymi rozumiemy strategię zarządzania danymi firmy, czyli “jak firma zarządza danymi o produktach, zamówieniach itp. Rozwiązanie programowe lub projekt architektoniczny, który zawiera “Master Data Management” reprezentuje połączenie między systemami i informacjami.

Gromadzenie danych o produktach, klientach i zamówieniach w jednym miejscu pozwala firmie na przeprowadzenie cyfrowej transformacji w oparciu o dane, która może zaoferować cenne spostrzeżenia w celu poprawy doświadczeń klientów poprzez działania marketingowe i sprzedażowe.

Jaki jest najprostszy system do zarządzania danymi podstawowymi?

Najprostszym jest Excel, ale w przypadku, gdy:

 • musisz dzielić dane z innymi
 • jest więcej współpracowników/systemów modyfikujących dane
 • istnieje wiele kanałów sprzedaży tworzących dane (np.: klienci pozyskani w sklepach stacjonarnych i klienci kupujący online)

Wszystko staje się pracochłonne, skomplikowane i kosztowne. Dlatego istnieją takie narzędzia jak PIM i DAM.

Obecnie narzędzia takie jak PIM / DAM, OMS i CRM, muszą być połączone i zintegrowane z platformą eCommerce.

 • PIM (Product Information Management), do zarządzania danymi, które dotyczą produktów
 • DAM (Digital Asset Management), do zarządzania zdjęciami i filmami produktowymi
 • CRM (Customer Relationship Management), do zarządzania klientami i działaniami marketingowymi
 • OMS (Order Management System), do zarządzania cyklem życia zamówień, od momentu zapłaty za zamówienie do momentu jego wysyłki i dostarczenia do klienta.

W oparciu o branżę i potrzeby rynku, które widzieliśmy, chcielibyśmy opowiedzieć, jak zaczynaliśmy z Pimcore i opracowaliśmy narzędzie, które reprezentuje naszą “hybrydową wizję” wyżej wymienionego oprogramowania. W celu szybkiego, pełnego i automatycznego zaspokojenia codziennych potrzeb związanych z eCommerce.

Pimcore i integracja z Shopify

Od kilku lat łączymy Pimcore z Shopify w naszych projektach e-commerce. Platforma Pimcore zawiera PIM / DAM, które jest firmowym repozytorium produktów. Posiada przyjazny interfejs użytkownika, który pozwala w prosty sposób zarządzać danymi produktów.

Przykład:

Chcesz dodać nowy język do swojego katalogu produktów lub nowy zestaw technicznych atrybutów?

Bez pomocy doświadczonych techników, dodaj nowe pola interfejsu oraz zaimportuj plik Excel.

Z całą tą siłą w naszych rękach, naturalnie przyszło nam rozszerzyć jego zastosowanie na ceny, magazyny, promocje, zamówienia, wysyłki oraz zwroty. Tak narodził się Sintra Omnichannel HUB.

Sintra Omnichannel HUB

Związek między Pimcore, a codziennym zarządzaniem handlem elektronicznym zainspirował nas do stworzenia Sintra Omnichannel HUB, oprogramowania które jest w stanie sprostać wymaganiom każdego wielojęzycznego oraz wielowalutowego handlu elektronicznego operującego na wielu magazynach i licznych kanałach marketingowych.

Co to jest Sintra Omnichannel HUB?

To oprogramowanie, opracowane przez Sintrę i opierające się na Pimcore, które składa się z 3 części i posiada następujące cechy:

PIM

 • importowanie/aktualizacja produktów: wielojęzyczne rejestry, ceny, zdjęcia/video
 • import/aktualizacja cen: listy, ceny sprzedaży/ceny hurtowe, import/aktualna ilość/zapasy magazynowe, zapasy w wielu pojedynczych magazynach

OMS

 • zarządzanie cyklem życia zamówienia: zbiór zamówień pochodzących ze wszystkich kanałów sprzedaży, zarządzanie wysyłką, połączenie z systemami wysyłkowymi “broker”, takimi jak Gsped / ISendu / ShippyPro

INTEGRACJA

 • zarządzanie importem i eksportem danych: import, poprzez synchronizację danych z logistyki, ERP, PIM do wszystkich kanałów sprzedaży. Eksport, poprzez synchronizację danych z kanałów sprzedaży do systemów innych firm, takich jak logistyka, ERP, PIM, CRM i OMS.
 • łączy się z Shopify PLUS (z więcej niż 1 instancją) lub z N Shopify Standard / Base
 • łączy się z marketami (od eBay/Amazon do Zalando, Farfetch)
 • łączy się z SAP, Salesforce

Uważamy, że jest to podstawowe narzędzie dla wszystkich, którzy chcą sprzedawać w Shopify i Shopify PLUS.

Przedstawiamy przegląd architektury systemu Omnichannel HUB.

Przegląd architektury systemu Omnichannel HUB

 

Inne narzędzia dostępne na rynku

Sintra Omnichannel HUB to nie jedyne narzędzie umożliwiające synchronizację danych z kanałami sprzedaży (a konkretnie z Shopify).

Oto lista alternatywnych oprogramowań „w chmurze”:

Pytanie, które natychmiast się pojawia brzmi: jaka jest różnica między Sintra Omnichannel HUB, a wspomnianymi powyżej oprogramowaniami?

Podczas pracy z powyższymi oprogramowaniami, zawsze pojawiały się ograniczenia takie jak:

 • ograniczona wydajność pod względem czasu aktualizacji i ilości danych
 • ceny (które stają się bardzo wysokie wraz ze wzrostem zamówień oraz danych)
 • umiejętność dostosowania oprogramowania do specyficznych potrzeb biznesu
 • możliwość integracji oprogramowania z systemami ERP, CRM i logistyką firmy

Oto porównanie oparte na naszych doświadczeniach z powyższym oprogramowaniem, które uważamy za idealne rozwiązanie.

Porównania dokonano pod kątem:

 • PIM, zarządzanie danymi i wizerunkiem produktu
 • OMS, zarządzanie zamówieniami i cyklem życia zamówień
 • Zarządzanie magazynem
 • Integracja, współpraca z innymi systemami
 • Kanał sprzedaży, dostępny do natychmiastowej integracji
 • Wydajność, terminy aktualizacji i liczba produktów / zamówień
 • Modyfikacje, możliwość personalizacji
 • Cena, miesięczna cena rozwiązania eCommerce z około 2000 produktów i rocznym obrotem przekraczającym 1 milion euro

W skali od 0 do 10, gdzie 0 to najgorsza ocena, a 10 to najlepsza (z wyjątkiem ceny, gdzie 0 = drogie, a 10 = tanie).

 

Sintra Omnichannel HUB, Tradegecko, Zoho Inventory, N-channel & OrderHive

 

Nasza mantra i zakończenie

Jesteśmy w trakcie transformacji „chmury” i wiemy, że z jednej strony musimy korzystać z nowych, stale pojawiających się oprogramowań, a z drugiej zaś wspierać marki w znalezieniu ich niszy i pozycji na rynku. Dlatego przyjęliśmy „mantrę 80-20” w integracji między Shopify i Pimcore, co oznacza, że:

 • 80% cech naszych usług jest STANDARDOWYCH i podstawowych / identycznych dla wszystkich klientów.
 • 20% funkcjonalności naszych usług jest NIESTANDARDOWYCH, opartych na potrzebach klientów.

Sintra Omnichannel HUB wykorzystuje wszystkie zalety technologii open-source Pimcore i umieszcza je w „chmurze”, odpowiadając na wszystkie potrzeby każdej firmy e-commerce korzystającej z Shopify lub Shopify PLUS.

 

Sprawdź również stronę Pimcore, aby pozyskać informacje w języku angielskim.