Serwis lokalny Odrowąż 24

Założeniem serwisu lokalnego Odrowąż 24 www.odrowaz24.pl jest integracja powiatów, które do 1975 roku były w jednym województwie – kieleckim. Mowa o powiecie szydłowieckim, koneckim, opoczyńskim, przysuskim oraz skarżyskim. W pierwszej fazie zostały uruchomione serwisy z aktualnościami z wyżej wymienionych powiatów. Sam nazwa Portalu powstała w nawiązaniu do rodu Odrowążów, które zapisał się w dziejach wszystkich ziem składowych.

Serwis z aktualnościami

Serwisy składowe z aktualnościami portalu Odrowąż 24, takie jak:

zbierają informacje z wybranych powiatów (blogów, portali, instytucji publicznych), w postaci krótkich fragmentów wpisów i przekierowują do docelowych serwisów na których będzie można przeczytać całość wybranego artykułu.

Celem serwisu jest promocja lokalnych portali, blogów, jak również zbieranie wszystkich informacji z danego obszaru w jednym miejscu – a zatem poszerzenie dostępu do informacji na ściśle określonym obszarze, w którym penetracja Internetu posiada niskie wskaźniki.

Mamy nadzieję, że serwisy te będą również zachęta dla lokalnych instytucji społecznych, czy też mieszkańców do tworzenia i prowadzenia własnych blogów oraz dodanie kanału RSS do docelowej ziemi, dzięki czemu mieszkańcy poszczególnego powiatu realnie zwiększą zasięg swoich odbiorców na określonym obszarze zainteresowania.

Kolejne serwisy składowe

W chwile obecnej trwają prace nad kolejnymi serwisami składowymi portalu Odrowąż 24. Będą one w głównej mierze ukierunkowane na promowanie lokalnej przedsiębiorczości – tej małej w postaci jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i większych firm – a także promocję szeroko rozumianego Internetu na docelowym obszarze, który może przyczynić się do większej aktywności mieszkańców, kreatywności czy konkurencji. Na wybranym obszarze mieszka łącznie ponad 300 000 mieszkańców.

Powstaną również serwisy składowe, które pozwolą wymieniać informacje pomiędzy mieszkańcami wspomnianych wcześniej powiatów. W niedalekiej perspektywie czasowej powstanie również serwis umożliwiający firmom zamieszczanie ofert pracy, a mieszkańcom poszukiwanie odpowiednich stanowisk w danym regionie.

Internet i dziedziny z nim powiązane to w chwili obecnej gwarancja wzrostu, innowacyjności, szerszego dotarcia ze swoim przekazem informacyjnym, usługami czy produktami do obranej grupy docelowej. Już wkrótce firmy z wybranych powiatów będą mogły poszerzyć zasięg swoich potencjalnych klientów w bardzo łatwy sposób za pośrednictwem Internetu i jego nieograniczonych możliwości.